Individuel terapi er et møde med dig selv. Terapien kan hjælpe dig med at øge din opmærksom på dig selv, og på hvordan du finder mening og indhold i dit liv.

Terapien fokusere lige så meget på styrker som på svagheder, lige så meget på at opbygge de bedste ting i livet, som på at reparere de værste.

Forandring indtræffer, når du har modet til at være med det, der er i dig, og acceptere de følelser og tanker der er i dig lige nu.

Du behøver ikke at blive i din historie. Du kan skabe en ny.

Kan du genkende følgende:

  • Du savner at hvile i dig selv og føle glæde.
  • Du vil gerne leve i kontakt med dit indre nærvær.
  • Du føler dig ofte trist og tom inden i.
  • Du savner noget, men ved ikke rigtig hvad det er.
  • Du føler det som om du overlever dit liv, frem for at leve det.
  • Du er din egen værste kritiker og til tider træt af dig selv.
  • Du befinder dig midt i en livskrise.
  • Du er stoppet op i dit liv og ved det er tid til forandring.